Αλλαγές και Επιστροφές

Επιστροφές και ανταλλαγές θα γίνονται δεκτές μόνο εντός των πρώτων 14 ημερών μετά την παράδοση της παραγγελίας. Λάβετε υπόψη ότι για να ζητήσετε επιστροφή ή ανταλλαγή προϊόντων, όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία. Τα προϊόντα που έχουν εγκριθεί για επιστροφή ή αλλαγή πρέπει να τυλίγονται και να συσκευάζονται προσεκτικά για να αποφευχθούν ζημιές. Όλα τα τέλη επιστροφής που ισχύουν θα πληρωθούν από τον αποστολέα. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας εγκριθεί για επιστροφή, το ποσό που καταβλήθηκε θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή θα πιστωθεί στον λογαριασμό πελάτη σας για να χρησιμοποιηθεί για μελλοντική πληρωμή. Λάβετε υπόψη ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε για την επιστροφή χρημάτων πρέπει να ανήκει στον πελάτη που ολοκλήρωσε την παραγγελία και ότι οι επιστροφές χρημάτων ισχύουν μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
Τα προϊόντα που αποτελούν μέρος εποχιακών προωθήσεων ή εκπτώσεων και τα οποία παραγγέλλονται με μειωμένη τιμή δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφές χρημάτων ή επιστροφές. Μπορούν να ανταλλάσσονται μόνο με άλλα διαθέσιμα προϊόντα κατά τη στιγμή της αίτησης. Οι διαφορές στις τιμές θα πληρωθούν από τον πελάτη.
Όλες οι επιστροφές χρημάτων θα διεκπεραιωθούν μόνο εάν παρέχεται η απόδειξη αγοράς μαζί με το αίτημα επιστροφής χρημάτων. Λάβετε υπόψη ότι οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων.
Λάβετε υπόψη ότι το ποσό των προϊόντων που επιστράφηκαν, οι παραγγελίες που ακυρώθηκαν ή ανταλλάχθηκαν που ζητήθηκαν θα παρακολουθείται μέσω του λογαριασμού πελάτη σας και ότι τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα ενδέχεται να οδηγήσουν στην άρνησή μας να εκτελέσουμε επιστροφές χρημάτων, επιστροφές ή ανταλλαγές ή σε επισήμανση ή τερματισμό του λογαριασμού πελάτη σας.
Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, να αλλάξετε ή να επιστρέψετε ένα προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας μέσω email στο contact@ariadnis.com ή τηλεφωνικά στο +30 6941526993